نویسنده = علیرضا رحیمی
افلاطون و پرسمان امنیت

دوره 25، شماره 96، تیر 1401، صفحه 179-226

علیرضا رحیمی


دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران

دوره 24، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 119-150

علیرضا رحیمی؛ محمود کتابی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی