کلیدواژه‌ها = ترکیه
تعداد مقالات: 6
2. انحراف از نوعثمانی‌گرایی و کودتا در ترکیه

دوره 19، شماره 73، پاییز 1395، صفحه 31-68

سیامک بهرامی


3. استراتژی ترکیه در قبال داعش

دوره 19، شماره 73، پاییز 1395، صفحه 93-114

محمدعلی قاسمی


4. ملاحظات امنیت ملی و غرب‌گرایی در سیاست خارجی ترکیه

دوره 15، شماره 58، زمستان 1391، صفحه 171-198

عبداله قنبرلو


6. رقابت در منطقه؛ بررسی سیاستهای ایران و ترکیه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1379، صفحه 47-60

فرهاد عطایی