کلیدواژه‌ها = ترکیه
مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و کشور ترکیه

دوره 26، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 151-167

ابوالفضل پورمنافی؛ مهدی جواهری؛ ابراهیم قربانی


انحراف از نوعثمانی‌گرایی و کودتا در ترکیه

دوره 19، شماره 73، آبان 1395، صفحه 31-68

سیامک بهرامی


استراتژی ترکیه در قبال داعش

دوره 19، شماره 73، آبان 1395، صفحه 93-114

محمدعلی قاسمی