کلیدواژه‌ها = عربستان سعودی
عربستان سعودی و بازدارندگی شبکه‏ ای علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 135-160

فرهاد قاسمی؛ محمدحسین جمشیدی؛ سجاد محسنی


تحولات اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی

دوره 20، شماره 75، اردیبهشت 1396، صفحه 33-56

عبداله قنبرلو


فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی

دوره 20، شماره 75، اردیبهشت 1396، صفحه 83-106

رضا خلیلی


سیاست خارجی عربستان سعودی: منابع، اهداف و مسائل

دوره 20، شماره 75، اردیبهشت 1396، صفحه 107-132

علی‏ اکبر اسدی


عربستان سعودی و تلاش برای موازنه‏ سازی مجدد در برابر ایران

دوره 20، شماره 75، اردیبهشت 1396، صفحه 133-158

یاسر نورعلی‏وند


جنبش‌های اعتراضی و آینده رژیم نئوپاتریمونیال عربستان سعودی

دوره 18، شماره 70، اسفند 1394، صفحه 157-188

علیرضا کوهکن؛ یاسر اسماعیل‌زاده؛ سعید تجری