دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 94، دی 1400، صفحه 1-224 
شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی

صفحه 177-217

نجفعلی شهبازی؛ علی فروتن رمی؛ بهروز صادقی عمروآبادی


پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی

صفحه 219-241

حسین اصغری ثانی؛ علی هژبری؛ مریم برازجانی