دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 97، آبان 1401، صفحه 1-330 
فهم پدیده سوت‏ زنی با رویکرد فراترکیب

صفحه 154-187

محمد توانگررنجبر؛ سید مهدی الوانی؛ حسن مهرمنش


مبانی فرانظری کردارگرایی در روابط بین‏ الملل

صفحه 189-220

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ فیروزه رادفر