دوره و شماره: دوره 25، شماره 97، آبان 1401، صفحه 7-321 
فهم پدیده سوت‏ زنی با رویکرد فراترکیب

صفحه 159-193

محمد توانگررنجبر؛ سید مهدی الوانی؛ سید مصطفی حدادی؛ حسن مهرمنش


مبانی فرانظری کردارگرایی در روابط بین‏ الملل

صفحه 195-226

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ فیروزه رادفر