نویسنده = اصغر افتخاری
روش‌ شناسی ‌اثباتی ‌ در مطالعات‌ امنیتی‌

دوره 6، شماره 19، خرداد 1382، صفحه 11-32

اصغر افتخاری


قدرت سیاسی (حوزه عمومی و جمهوری اسلامی)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1377، صفحه 31-68

اصغر افتخاری


سیاست قومی

دوره 1، پیش شماره 1، خرداد 1377، صفحه 153-182

مارتین مارجر؛ اصغر افتخاری