کلیدواژه‌ها = قدرت
ماهیت اتحادها در خاورمیانه؛ قدرت یا هویت؟

دوره 17، شماره 65، مهر 1393، صفحه 171-196

الهام رسولی ثانی‌آبادی


فناوری‏های قدرت در جنگ نرم

دوره 14، شماره 51، خرداد 1390، صفحه 5-30

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


جهانی‏ شدن، امنیت و پلیس

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 123-149

محمود یزدان‏‌فام


فهم کانستراکتیویستی امر سیاسی

دوره 9، شماره 34، بهمن 1385، صفحه 712-737

قدیر نصری