موضوعات = مطالعات ایران
نسبت اقتصاد سیاسی نارکوتیک و امنیت در استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/srq.2023.415314.4098

رحیم سابقی نژاد؛ شهروز شریعتی؛ محسن اسلامی


چالش‏ های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-32

محمدرضا رزاقی؛ سید احمد حبیب نژاد؛ محسن طاهری


تحلیل الگوهای فضایی- مکانی طبقه خلاق در شهرستان‌های ایران

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 7-32

باقر فتوحی مهربانی؛ سید عباس رجایی


جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت؛ ضرورت تحقق امنیت پایدار

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 33-56

ارسلان فتحی‏ پور؛ محسن قدمی؛ عبداله هندیانی؛ علی اکبر رضایی


دولت ترامپ و شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 57-102

فرزاد پورسعید؛ مهدی شاپوری


عربستان سعودی و بازدارندگی شبکه‏ ای علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 135-160

فرهاد قاسمی؛ محمدحسین جمشیدی؛ سجاد محسنی


روابط فراآتلانتیک پس از برگزیت و ترامپ؛ پیامد‌ها برای ایران

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 161-184

عزیزاله حاتم‌زاده؛ یاسر نورعلی‌وند


هرمنوتیک رهایی‏ بخش؛ راه برون ‏رفت از منازعات ایران و غرب در عصر جهانی ‏شدن

دوره 21، شماره 80، شهریور 1397، صفحه 33-54

محسن رضایی جعفری؛ علی علی‏ حسینی؛ علیرضا آقاحسینی؛ محمدرضا دهشیری


تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران

دوره 21، شماره 80، شهریور 1397، صفحه 101-134

محمد جعفری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی


راهبرد امنیتی آلمان در غرب آسیا و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1397، صفحه 93-120

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ بهزاد احمدی لفورکی


همگرایی و واگرایی فراآتلانتیکی در امنیتی‏ سازی جمهوری اسلامی ایران؛ روندها و الگوها

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1397، صفحه 121-144

محمدرضا تخشید؛ عزیزالله حاتم‏ زاده


انتظام فضایی شهرها و برنامه‌ریزی راهبردی استقرار جمعیت در سواحل جنوبی ایران

دوره 20، شماره 78، اسفند 1396، صفحه 39-64

مهدی میرزاده کوهشاهی؛ نسرین اباذری