موضوعات = مطالعات امنیتی
شناسایی و تحلیل جایگاه کنش‏ گران در شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده‌رود؛ با تأکید بر محدوده جغرافیای استان اصفهان

دوره 26، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 7-33

10.22034/srq.2023.172241

اسماعیل ذاکری مهابادی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ حنانه محمدی کنگرانی


نظریه آشوب و الزامات «تبیین» در فرایند تحلیل امنیت

دوره 22، شماره 83، خرداد 1398، صفحه 7-32

میرقاسم بنی‏ هاشمی؛ نوراله نورانی


کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی

دوره 21، شماره 82، اسفند 1397، صفحه 93-120

حسن عالی‏پور؛ سعید رضایی؛ سهام صداقتی


امنیت از دیدگاه ابن‌خلدون

دوره 21، شماره 80، شهریور 1397، صفحه 7-32

نجف لک ‏زایی؛ حسین میرچراغ‏ خانی


همگرایی و واگرایی فراآتلانتیکی در امنیتی‏ سازی جمهوری اسلامی ایران؛ روندها و الگوها

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1397، صفحه 121-144

محمدرضا تخشید؛ عزیزالله حاتم‏ زاده


مواضع کلامی شیعه در برابر تروریسم

دوره 20، شماره 77، آذر 1396، صفحه 7-26

سید محمد ساداتی‏ نژاد


استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا

دوره 20، شماره 77، آذر 1396، صفحه 61-88

محمود کلاهچیان؛ عبدالمحمود محمدی لرد


ضد تروریسم نوین

دوره 20، شماره 77، آذر 1396، صفحه 143-178

فرزاد پورسعید


نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی

دوره 20، شماره 76، شهریور 1396، صفحه 7-32

مهدی شاپوری؛ مسعود موسوی شفائی؛ احمد سلطانی ‏نژاد


سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 74، اسفند 1395، صفحه 139-164

محمود یزدان‏‌فام


تأثیر روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران

دوره 19، شماره 73، آبان 1395، صفحه 137-158

علی امیدی؛ مصطفی خیری


انقلاب سایبری و تحول در پدیدۀ جاسوسی

دوره 19، شماره 71، اردیبهشت 1395، صفحه 71-92

میرابراهیم صدیق